Våre ansatte

DAGLIG LEDER/EIER

Roar Johansen

MARKEDSFØRING/EIER

Elbert Qvigstad

CTO

Jan Petter Havnå